Κυριακή, 22 Αυγούστου 2010

Εγώ στη θάλασσα έλεγα να πάω αλλά

θα πάμε εκεί που θα μας πάει. Ας μας πάει όπου θέλει. Μαζί και εμείς. Πιο καλά έτσι.
You'd Be So NIce To Come Home To
Ανέβηκε απÏ� AMALTEO. - Δείτε περισσÏ�τερα μουσικά video, σε HD!