Κυριακή, 10 Ιουλίου 2011

Χάσαμε.

Και σου έχω πει. Μην δείχνεις τον ενθουσιασμό σου.
Δεν πα να τον νιώθεις. Μην τον δείχνεις.